Tư vấn Thiết kế dự án ICT

 • Quy hoạch và đầu tư dự án gì, theo mô hình nào và trong bao lâu đối với chiến lược CNTT là một bài toán không hề dễ dàng. Chúng tôi sẽ đồng hành với khách hàng chuẩn bị kế hoạch trung và dài hạn về CNTT, xây dựng mô hình tương lai và lộ trình để phát triển các chiến lược thực tế nhằm tận dụng tốt nhất các cơ hội và lợi ích có được từ xu hướng toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ và những phức tạp trong hoạt động ngày nay để mang lại hiệu quả hoạt động ở mức cao nhất.
 • Với các mô hình chuẩn đã thành công trên thực tiễn thế giới, với những mong muốn của khách hàng, khả năng thực tại, chúng tôi sẽ cùng khách hàng lựa chọn các mô hình phù hợp, có tầm nhìn dài hơi và xây dựng lộ trình phù hợp với các nguồn lực hiện có của khách hàng, kế hoạch hành động để hiện thực hóa chiến lược tạo ra các giá trị cốt lõi mới cho khách hàng.

Tu van va thiet ke du an MAPTECHVN.COM

 • Đầu tư những gì, đầu tư như thế nào cho hiệu quả, quy trình thực hiện ra sao và đánh giá hiệu quả của việc đầu tư ứng dụng CNTT có hợp lý hay không là tập hợp các hoạt động xây dựng dự án đầu tư ứng dụng CNTT trong hoạt động của khách hàng.
 • Các chuyên gia của MapTech Việt Nam sẽ tìm hiểu và hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước theo trình tự, xây dựng dự án, các công cụ đánh giá để sao cho việc đầu tư để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm đạt được sự tiến bộ về năng suất, chất lượng và hiệu quả vận hành. Qua đó mang đến lợi thế chiến lược cho tổ chức. Với các chuyên gia CNTT am hiểu về nghiệp vụ sẽ phối hợp và hỗ trợ khách hàng từng bước cái tiến quy trình nghiệp vụ hướng đến việc vận hành các hoạt động với CNTT nhằm tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu rủi ro để mang lại hiệu quả cao nhất của khách hàng.

Tu van va thiet ke du an MAPTECHVN.COM

Các hoạt động của Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Dự án CNTT-TT

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

 • Tư vấn Khảo sát
 • Tư vấn Thiết kế sơ bộ
 • Tư vấn Tổng dự toán
 • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Tu van va thiet ke du an MAPTECHVN.COM

Giai đoạn đầu tư

 • Tư vấn Thiết kế thi công
 • Tư vấn đấu thầu mua sắm
 • Tư vấn Giám sát thi công
Tu van va thiet ke du an MAPTECHVN.COM

 

liên hệ tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0971 882 775